Facebook Twitter Gplus RSS
BCC Typing Tutor 1.2d

Date: July 24, 2014 - Category: Office & News
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 4.44 out of 5)
Loading ... Loading ...

โปรแกรมฝึกหัดพิมพ์ดีดไทย/อังกฤษ BCC Typing Tutor เป็นโปรแกรมสำหรับฝึกหัดพิมพ์ดีดอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจ สามารถใช้ฝึกได้ทั้งพิมพ์ดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยมีแบบฝึกให้ฝึกพิมพ์ 25 บทเรียน และโปรแกรมฝึกหัดพิมพ์ดีดไทย/อังกฤษ BCC Typing Tutorยังสามารถสร้างแบบฝึกหัดขึ้นมาใช้เองได้ ระหว่างฝึกจะมีคำแนะนำและเก็บสถิติการฝึกพิมพ์ให้ดูการพัฒนาการในการฝึกพิมพ์

BCC Typing Tutor 1.2d

##### Program Software Details #####
ผู้ผลิตโปรแกรม: รชต รัตนวสวัต (341Mac.com)
ระบบปฏิบัติการ: Windows 98 / Windows ME / Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8
ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด: 1.83 MB
ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี: bccttsetup.exe (one2up | mediafire)

##### Change log | Old Versions #####

  • BCC Typing Tutor 1.2c
  • BCC Typing Tutor 1.2


แนะนำโปรแกรมฟรี: ดาวน์โหลด BCC Typing Tutor 1.2d ล่าสุด Full ถาวร ไม่ต้องแจกแคร๊ก/ซีเรียล

ดาวน์โหลดโปรแกรม VLC Media Player 2.1.3 (32/64 bit)

ดาวน์โหลดโปรแกรม VLC Media Player 2.1.3 (32/64 bit)

ดาวน์โหลดโปรแกรม BitComet 1.36 (32/64 bit)

ดาวน์โหลดโปรแกรม BitComet 1.36 (32/64 bit)

ดาวน์โหลดโปรแกรม ACDSee 17.1.68

ดาวน์โหลดโปรแกรม ACDSee 17.1.68

ดาวน์โหลดโปรแกรม Editplus 3.60

ดาวน์โหลดโปรแกรม Editplus 3.60

ดาวน์โหลดโปรแกรม DriverMax 7.16.0.120

ดาวน์โหลดโปรแกรม DriverMax 7.16.0.120

Short url:
Full url:    

Response 'BCC Typing Tutor 1.2d'

Home » Office & News » BCC Typing Tutor 1.2d
BCC Typing Tutor 1.2d
©2013 DownloadZe+ :